Personnummer
Finnair Plus nummer
Kontonummer
Ändra kontaktinformation
Kontantuttag
Amorteringsfri månad
Jag beställer ett nytt kort och pin-kod
Avsluta kontot

Meddelande till kundtjänst

Om du vill ha svar från oss, fyll även i e-post